Agro Testing >> Analysetjenester >> Analyse av grovfôr til drøvtyggere

Analyse av grovfôr til drøvtyggere

Sidebar Image

Grovfôrets kvalitet avhenger av slåttetidspunkt, gjødsling, botanisk sammensetning, klimatiske forhold, etc.  Grovfôr er det viktigste formiddelet til melkeproduksjon og produksjon av rødt kjøtt i Norge. Det har stor økonomisk betydning å vite hva grovfôret ditt er verd. Eurofins kan analysere ditt grovfôr med både kjemiske metoder og NIR-metoder. Eurofins Agro har over mange år kvalitetssikret vår nordiske kalibrering slik at vi kan tilby våre kunder den mest optimale analysekvalitet ved bruk av NIR-analyse. Alle referansemetoder følger de metoder som NorFor har definert for storfe. Vi kan utføre analyse av grovfôr til alle drøvtyggere.

Vi kan tilby analysepakker av næringsinnhold, mineraler, gjæringskvalitet og hygienisk kvalitet. Vi kan også tilby et stort utvalg av enkeltanalyser ut over standard analysepakker.

Analyserapporten mottar du enkelt fra oss på epost.

Pass på å sende inn nok materiale:
Ensilage: Send 300 gram for analyse av næringsinnhold +100 gram per kjemisk analysepakke ut over denne. Ønskes det hygienisk analyse i tillegg til næringsinnhold, vennligst send en ekstra prøvepose med minimum 300 gram materiale.
Høy: Send en full brødpose i plast for næringsinnhold og evt. tilleggsanalyser. Bør klemmes sammen før innsending. Ønskes det hygienisk analyse i tillegg til næringsinnhold, vennligst send en ekstra prøvepose med minimum 300 gram materiale.

NB! Adressen som finnes på svarsendingskonvoluttene kan IKKE brukes på andre sendinger. Da kommer ikke prøvene frem til laboratoriet.

Se forøvrig vår brosjyre over våre tjenester. For informasjon om akkreditering ta kontakt med oss. 

Kontakt oss for mer informasjon:

Avdeling grovfôr

+47 945 04 278

grovfor@eurofins.no