Våre tjenester >> Vann >> Badevann

Badevann

Sidebar Image

Bassengvann

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu spesifiserer at det ved basseng skal tas analyser av vannkvalitet med tilstrekkelig intervall for å holde oversikt over vannets kvalitet, samt for å sikre gode hygieniske forhold ved bassenget. Vannet skal være klart, uten farge og innby til bading. Bunnen skal kunne sees tydelig i alle deler av bassenget.

Les mer i vårt produktdatablad

Friluftsbad

Vannkvalitetsnormer for friluftsbad setter krav til kontroll av vannkvalitet. Prøvetaking bør begynne minst 14 dager før badesesongen starter. Selve kontrollen er stikkprøver som er viktig å ta ut på best mulig måte slik at prøvene blir realistisk i forhold til det vannet folk bader i. Eurofins kan tilby analyser satt opp etter kravene i forskriften. Eurofins tilbyr også analyser etter EUs Badevannsdirektiv selv om dette enda ikke er formelt innført i Norge.

Les mer i vårt produktdatablad

Prøvetakingsbevis bassengvann

Prøvetakingsbeviset viser at en har en fast prøveplan med tilstrekkelige analyser og prøvetakingspunkter iht. bassengforskriften. Bekreftelsen er laget for å henge i resepsjon eller ved inngangen til anlegget. Publikum vil da se at vannkvaliteten jevnlig sjekkes og at anlegget har kontroll på vannet.  Klikk her for å bestille fast prøvetaking av bassengvann og for å søke om prøvetakingsbevis.

Klikk her for et eksempel på et prøvetakingsbevis.

 

 Ta kontakt med våre kundeveiledere for mer informasjon

Anne Lise Ellingsen
Kundeveileder Vann
+47 945 04 299
Joanna Nowicka
Kundeveileder Vann
+47 945 04 236
 
Rannveig Kvalvik
Kundeveileder Vann
+47 945 04 246