Våre tjenester >> Vann >> Drikkevann

Drikkevann

Sidebar Image

Drikkevann er vårt viktigste næringsmiddel og Drikkevannsforskriften regulerer de krav som stilles til testing og analyse. Formålet med forskriften er å sikre forsyning av drikkevann i tilfredsstillende mengde og kvalitet. Eurofins tilbyr analyser som tilfredsstiller kravene i forskriften.

Vi kan tilby:

  • Nettkontroll

  • Kjemiske, mikrobiologiske og fysiske parametere i henhold til Drikkevannsforskriften

  • Prøveplaner tilpasset det enkelte vannverks størrelse og forsyningskapasitet

  • Utsendelse av egnet prøveemballasje, ferdig merket iht. prøveplan

Ta kontakt med våre kundeveiledere, for å få satt opp en plan som tilpasset ditt vannverk.

Les mer om drikkevann offshore

Ta kontakt med våre kundeveiledere for å få mer informasjon

 

Helene Lillethun Botnevik
Kundeveileder Drikkevann
+47 945 04 220
helenelillethunbotnevik@eurofins.no