Reklamasjoner - Klager

Eurofins arbeider kontinuerlig med å være kvalitetsbevisst.

Leveranse av riktige analyser til riktig tid og kvalitet skal prioriteres høyt.

Likevel kan feil oppstå, og det er viktig at vi får tilbakemelding fra dere på hvilke områder vi kan bli bedre.

Dere finner her et reklamasjonsskjema til å benytte når  dere er misfornøyd med vår leveranse.
Reklamasjonen vil få et eget nummer og behandles i Eurofins sitt kvalitetssystem der dere rask vil få svar på hvordan dette håndteres videre.

Fra 01.01.2011 vil vi at alle reklamasjoner/klager fra kunder sendes oss på dette skjemaet.

Eurofins Environment Testing Norway AS - Reklamasjonsskjema

Eurofins Food & Agro Testing Norway AS - Reklamasjonsskjema

Oppdatert av: Administrator
Sist oppdatert: 8. april 2014