Kvalitet

Eurofins i Norge er akkreditert i henhold til ISO/IEC 17025 for en lang rekke analyser innen mikrobiologi og kjemi

     

Eurofins Food & Agro Testing Norway AS har samlet sin akkreditering under
TEST 001
(Norsk)
TEST 001 (English)

Eurofins Environment Testing Norway AS har samlet sin akkreditering under
TEST 003  (Norsk)
TEST 003 (English)
TEST001mIlac-farger.png  TEST003mIlac.png

Akkrediteringene omfatter:

P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P24 Molekylærbiologi
P31 Fleksibel akkrediteringsomfang

 ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Eurofins var det første laboratoriet i Norge som ble akkreditert for arrangering av Sammenlignbare Laboratorieprøvinger (SLP), og er også den eneste aktøren i Norge som er akkreditert for SLP arrangering innen mikrobiologiske analyser. Akkrediteringen er i henhold til NS-EN ISO/IEC 17043.
Akkrediteringsdokument: PT 001 Norsk PT 001 Eng.

Akkrediteringen omfatter:

P16 Mikrobiologisk analyse

PT001-farger.png

 ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 Eurofins Environment Testing Norway AS er akkreditert etter ISO 14001

 ISO14001       ISO 14001

ISO 14001 viser beste praksis for proaktiv styring av virksomhetens innvirkning på ytre miljø

 ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

Kontaktperson Kvalitet:

Hege Johnsrud
Kvalitetssjef
+47 41 46 18 51

 

Oppdatert av: Administrator
Sist oppdatert: 8. april 2014