Om oss >> Kurs og seminarer >> Emisjonsmålinger

Fagseminar: Emisjonsmålinger

Sidebar Image

Eurofins inviterer til fagseminar med tema emisjonsmålinger. Arrangementet er egnet for alle som på en eller annen måte møter krav om dokumentasjon av utslipp til luft, og som ønsker innblikk i valg av prøvepunkt, måleprinsipper, analyser og resultathåndtering. Seminaret går over to dager, der første dag omhandler generelle og overordnede tema, og andre dag vil omhandle tematikk som angår installasjoner med krav om regelmessig kalibrering av automatiske målesystem (AMS).

Seminaret er nå fulltegnet. Dersom du ønsker plass neste gang vi arrangerer dette seminaret, ta kontakt med oss.

Program


Dag 1: 1. februar

Innføring i emisjonsmålinger
Begreper
Regelverk
Metoder
Valg av målepunkt
Prøvetakning og analyse
Vurdering av resultater

Se fullstendig program


Dag 2: 2. februar

Kalibrering
Formål og regelverk
QAL1, QAL2, QAL3 og AST
AMS datahåndtering
Vurdering av resultater
Case

Se fullstendig program

Pris:

Dag 1: Kr. 1 850,- eks MVA
Dag 2: Kr. 2 850,- eks MVA
Dag 1 og 2: Kr. 4 700,- eks MVA

For mer informasjon, ta kontakt med en av våre kundeveiledere.