Kurs og seminarer >> Emisjonsmålinger >> Innføring i emisjonsmålinger

Innføring i emisjonsmålinger

Sidebar Image

Kursets formål er  å gi deltagerne en innføring i regelverk og lovgivning i forbindelse med luftemisjon. I tillegg har kurset som målsetning å gi deltagerne en introduksjon til målemetoder og praktisk gjennomføring av målinger for å gi grunnlegende forståelse om gjennomføring av målinger, samt hvordan prøverapporter skal vurderes.

Tid: 1. februar 2016 - FULLTEGNET

Sted: Thon Hotel Opera, Oslo

Pris: Kr. 1 850,- eks MVA

Program 

Tidspunkt

Innhold

Foreleser

09.00 – 11.00

Introduksjon til regelverket

  • Lover og regler
  • Grenseverdier - Typer og fastsettelse
  • Etterlevelse av grenseverdier
  • Prioriteringslisten

Kommer

 

11.00 - 11.20

Målestedets innretning og sikkerhet (EN15259)

Jørn Rokkjær
Seniorrådgiver/cand.scient

11.20 - 11.40

Målestedets egnethet (EN15259)

Jørn Rokkjær
Seniorrådgiver/cand.scient

11.40 - 12.00

Homogenitetstest (EN15259)

Jørn Rokkjær
Seniorrådgiver/cand.scient

12-00 - 13.00

Lunsj

 

13.00  - 13.20

Enheter og beregninger i forbindelse med emisjonsmålinger

Jørn Rokkjær
Seniorrådgiver/cand.scient

13.20 - 13.40

Flowmålinger

Jørn Rokkjær
Seniorrådgiver/cand.scient

13.40 - 14.10

Måling av partikler og støv – isokinetikk

Kasper Præstgaard
Sivilingeniør

14.10 – 14.40

Måling for gassformige forurensninger (HCl, SO2,  etc)

Kasper Præstgaard
Sivilingeniør

14.40 - 15.00

Måling av metaller, PAH, dioxiner, PCB, prioriterete stoffer

Kasper Præstgaard
Sivilingeniør

15.00 - 15.20

Pause

 

15.20 – 15.50

Kalibrering av Automatisk Måle-Systemer (AMS)

  • QAL/AST (EN14181)

Jørn Rokkjær
Seniorrådgiver/cand.scient

15.50 - 16.20

Kontinuerlige SRM-målinger (NOx, CO, O2, TOC, FTIR)

Jørn Rokkjær
Seniorrådgiver/cand.scient

16.20 – 16.30

Spørsmål avslutning

For mer informasjon, ta kontakt med en av våre kundeveiledere.