Om oss >> Kurs og seminarer >> Webinar

Webinar - Hold deg oppdatert

Sidebar Image

Et webinar er et enkelt nettkurs, der vi går gjennom konkrete tema på kort tid. Tidligere webinarer kan sees som opptak, ved å følge linken under hvert enkelt webinar under. Nye webinar vil publiseres på denne siden, og har du ønske om særskilte tema vi burde ta opp, ta kontakt og tips oss!

Webinar: Eurofins Online - Resultathåndtering

Se hvordan man benytter Eurofins Online for å følge innsendte prøver, se midlertidige resultater før endelig rapport, samt eksportere data til Excel for videre bearbeiding. Varighet cirka 45 minutter. Se webinaret her (krever enkel registrering).

Webinar: Eurofins Online - Analysebestilling

Se hvordan man enkelt benytter Eurofins Online for sikrere og enklere analysebestilling. Gjør bestillinger raskt, med mindre feil og full prisoversikt. Tilgang til Eurofins Online får du ved å sende en henvendelse til miljo@eurofins.no  Se webinaret her (krever enkel registrering).

Webinar: Inneklima for Miljørådgivere

Jobber du med bygg og anlegg? Miljøkartlegging og sanering? Får du spørsmål om muggsopp, råte, fuktskader og inneklima? Se vårt webinar, og få et raskt innblikk i hvordan enkle analyser kan bidra til korrekt kartlegging og tiltaksplanlegging. Se webinaret her (krever enkel registrering). 

For mer informasjon, ta kontakt med en av våre kundeveiledere.