Eurofins Online

EOL er Eurofins sitt webbaserte bestillings- og  rapporteringssystem. Bestill analyser og få tilgang til foreløbige og endelige analyseresultater her:

Bestilling og analyseresultater - EOL

 

Bestilling og analyseresultater - ONLINE (landbruk, jord, fiskefôr)

SLP -resultater (næringsmidler og vann/food and water)

Ta kontakt for å få tilgang til EOL: mat@eurofins.no eller miljo@eurofins.no

Oppdatert av: bdqu
Sist oppdatert: 17. april 2015