Eurofins Online

Eurofins er en gruppe av flere virksomheter og vi er igang med å samle alle våre datasystemer. Etter hvert vil alle avdelingene ligge under samme datasystem slik at det blir kun en database å forholde seg til.

Følgende avdelinger er nå under samme system:

Klepp, Stavanger, Moss etter 7.9.2009, Oslo (mat) etter 1.12.2009, Trondheim etter 9.6.2010 Ålesund etter 01.02.2011

Moss (mat, landbruk)

SLP -resultater Næringsmidler og vann (SLP-result food and water)

Noen av de gamle systemene vil fortsatt være tilgjengelig i noen år fremover slik at kundene evt kan hente statistikk.

 

Ålesund (før 01.02.2011)
Moss (før 07.09.2009)
 [Analycen Online]

Oslo - Næringsmidler (før 01.12.2008)

Oslo - Forurenset grunn

Trondheim før 09.06.2010

Ta kontakt for å få brukernavn og passord til resultater over internett: mat@eurofins.no eller miljo@eurofins.no

 

Oppdatert av: Administrator
Sist oppdatert: 8. april 2014