Eurofins avd. Bergen

Eurofins avd. Bergen holder til i Sandviken. Vi utfører kjemiske og mikrobiologiske analyser innen vann, slam, jord,sediment og materialprøver. Hos oss kan du hente egnet prøve-emballasje, og få råd vedrørende prøvetaking. I Bergen har vi spesialkompetanse på oljeanalyser og vi er akkreditert på analyser av refusjonsolje. Vi har spesialinstrumenter og kompetanse innen næringssaltanalyser i saltvann. Vår avdeling i Bergen utfører også asbest undersøkelser og PCB i olje og materialer, samt klorparafiner i fugemasse.
Drikkevannsanalyser for private brønner kan leveres ved vårt laboratorium mandag - fredag fra 08:00 til 15:00, samt lørdag og søndag fra kl. 09:00 - 12:00.
Vi er din kontakt på Vestlandet for alle typer analyser som leveres av Eurofins i inn- og utland.
 

Kontakt oss:
+47 945 04 242
bergen@eurofins.no 

Åpningstider:
Mandag-fredag: 08:00 - 15:30
Lørdag-søndag: 09:00 - 12:00

Besøksadresse:
Sandviksveien 110
N-5035 Bergen

Postadresse:
Postboks 75,Måseskjæret
N-5841 Bergen

Joakim Skovly
Avdelingsleder Bergen
+47 928 857 22

 

Oppdatert av: bdqu
Sist oppdatert: 17. april 2015