Innleveringssted Oslo

Det tidligere innleveringsstedet for prøver i Oslo ble mandag 3.februar flyttet fra Bryn til Ensjø. Mottaket et bemannet og vil håndteres av Bring.

Prøver kan leveres på vårt nye innleveringssted mandag til fredag, mellom kl 09.00 og 15.00. Eurofins tilbyr transport fra Oslo til Moss to ganger daglig. Prøver som skal igangsettes samme dag må leveres senest 13.00, dersom ikke annet er avtalt. Prøver som leveres mellom 13.00 og 15.00 vil bli kjørt til Moss samme dag, men igangsatt dagen etter.

Husk at prøver som krever kjøling må leveres i egnet emballasje med fryste kjøleelementer. Eurofins er behjelpelig med utsending av prøvetakingsutstyr og emballasje (isoporesker). For bestilling av prøveutstyr, kontakt Eurofins på mottak.mat.moss@eurofins.no (Mat) eller emballasje@eurofins.no (Miljø). Utstyr kan sendes per post eller hentes ved vårt laboratorium i Moss.  

 

Åpningstid: 09.00 - 15.00 (mandag - fredag)

Besøksadresse:Sigurd Hoels Vei 1, 0655 Oslo

Tlf :945 04 160 (Mat), 945 04 287 (Miljø)

 

Sigurd Hoels vei er det nye navnet på tidligere Johan H. Andresens vei. Da alle kart foreløpig ikke er oppdatert, anbefales det å skrive Johan H. Andresens vei 1 på GPS`en.

 

 

   

Oppdatert av: Administrator
Sist oppdatert: 8. april 2014