Agro Testing >> Analysetjenester >> Analyse av grovfôr til drøvtyggere

Analyse av grovfôr til drøvtyggere

Sidebar Image

Grovfôr er hovedbestanddelen i en drøvtyggers fôrrasjon. Først når en kjenner næringsinnholdet i grovfôret kan en sette sammen en så optimal fôrplan som mulig i forhold til dyras behov. Ut fra grovfôrets næringsinnhold kan man tilpasse både grovfôrmengde, kraftfôrmengde og type kraftfôr i rasjonen. Analysene gir også et godt grunnlag for optimal fordeling av de fôrressursene som finnes på gården, med tanke på dyras vekslende behov gjennom produksjonsyklusen. Et viktig supplement til næringsanalysene er å analysere fôret for innhold av mineraler. 

Det er mange faktorer som påvirker fôrkvaliteten ut over næringsinnholdet. Fôrkvaliteten påvirkes blant annet av botanisk sammensetning, klimatiske forhold, jordsmonn, gjødsling, høstetidspunkt, høstemetode, konservering og lagring av fôret. Gjæringskvaliteten sier noe om hvor vellykket ensileringsprosessen har vært. Det er viktig, særlig i ensilage med lavt tørrstoffinnhold. Gjæringskvaliteten har blant annet betydning for dyras fôropptak og fôrets lagringsstabilitet.

Fôrets hygieniske kvalitet sier også noe om fôrets lagringsstabilitet. I tillegg er det særlig viktig å unngå å gi fôr med dårlig kvalitet til drektige dyr. Uønsket vekst av mikroorganismer kan gjøre dyra syke, eller kan påvirke melkekvaliteten negativt.   

Eurofins Agro kan utføre analyse av grovfôr til alle drøvtyggere og hest. Grovfôr kan analyseres med ulike metoder tilpasset ditt fôr og ditt behov. Vi kan tilby analysepakker av næringsinnhold, mineraler/mikromineraler, gjæringskvalitet og hygienisk kvalitet. Vi kan også tilby et stort utvalg av enkeltanalyser ut over standard analysepakker. Alle referansemetoder følger de metoder som NorFor har definert for storfe. 


Pass på å sende inn nok materiale:
Ensilage: Send 300 gram for analyse av næringsinnhold +100 gram per kjemisk analysepakke ut over denne. Ønskes det hygienisk analyse i tillegg til næringsinnhold, vennligst send en ekstra prøvepose med minimum 300 gram materiale.

Høy: Send en full brødpose i plast for næringsinnhold og evt. tilleggsanalyser. Bør klemmes sammen før innsending. Ønskes det hygienisk analyse i tillegg til næringsinnhold, vennligst send en ekstra prøvepose med minimum 300 gram materiale.

NB! Adressen som finnes på svarsendingskonvoluttene kan IKKE brukes på andre sendinger. Da kommer ikke prøvene frem til laboratoriet.

Trenger du bor til å ta ut prøver?
Mange får hjelp av sin rådgiver til å ta ut grovfôrprøver. Ønsker du imidlertid å ta ut grovfôrprøver selv, er det lettes å bruke et prøvebor. Et eksempel på uttak av fôrprøver fra ball kan du se i Vitallic AS sin video. 


Se forøvrig vår brosjyre over våre tjenester. For informasjon om akkreditering ta kontakt med oss. 

Kontakt oss for mer informasjon:

Avdeling grovfôr
tlf 92 23 99 99
grovfor@eurofins.no