Agro Testing >> Analysetjenester >> Analyse av grovfôr til drøvtyggere

Analyse av grovfôr til drøvtyggere

Sidebar Image

Importfôr?
Dersom du har prøver av importert grovfôr er det fint om du kan merke den ytre emballasjen godt synlig med "IMPORT". Takk for hjelpen!

Eurofins Agro kan utføre analyse av grovfôr til alle drøvtyggere og hest. Grovfôr kan analyseres med ulike metoder tilpasset ditt fôr og ditt behov. Vi kan tilby analysepakker av næringsinnhold, mineraler/mikromineraler, gjæringskvalitet og hygienisk kvalitet. Vi kan også tilby et stort utvalg av enkeltanalyser ut over standard analysepakker. Alle referansemetoder følger de metoder som NorFor har definert for storfe. 


Pass på å sende inn nok materiale:
Ensilage: Send 300 gram for analyse av næringsinnhold +100 gram per kjemisk analysepakke ut over denne. Ønskes det hygienisk analyse i tillegg til næringsinnhold, vennligst send en ekstra prøvepose med minimum 300 gram materiale.

Høy: Send en full brødpose i plast for næringsinnhold og evt. tilleggsanalyser. Bør klemmes sammen før innsending. Ønskes det hygienisk analyse i tillegg til næringsinnhold, vennligst send en ekstra prøvepose med minimum 300 gram materiale.

Trenger du bor til å ta ut prøver?
Mange får hjelp av sin rådgiver til å ta ut grovfôrprøver. Ønsker du imidlertid å ta ut grovfôrprøver selv, er det lettes å bruke et prøvebor. 

Mangler du analysebevis eller faktura?
Vi sender nå både analysebeviset og fakturaen ut til den e-postadressen som er oppgitt på bestillingskjemaet. Har du en rapport eller faktura du ikke har funnet kan det være lurt å sjekke søppelposten i e-post programmet. Ønsker du rapport og/eller faktura tilsendt i posten, kan du krysse av for dette på bestillingsskjemaet.


Se forøvrig vår brosjyre over våre tjenester. For informasjon om akkreditering ta kontakt med oss. 

Kontakt oss for mer informasjon:

Avdeling grovfôr
tlf 92 23 99 99
grovfor@eurofins.no

Meld deg på Eurofins Agro nyhetsbrev