Agro Testing >> Analysetjenester >> Analyse av jord

Analyse av jord

Sidebar Image

Det å ha tilgang til aktuelle jordanalyser er en forutsetning for en økonomisk og miljømessig riktig gjødsling. Ved å tilpasse gjødsling og kalking til de ulike skiftenes behov og forutsetninger får man best økonomisk utbytte av det som dyrkes. Samtidig skapes forutsetninger for en langsiktig produksjon. Ubalanse i tilført næring kan gi lengre vekstsesong og øker risikoen for utlekking av næringsstoffer til miljøet omkring.

Miljøplan i jordbruket inngår som en del av kvalitetssystem i landbruket, KSL. I følge forskrift om gjødselplanlegging skal det tas jordprøver hvert 4-8 år. Eurofins anbefaler at man tar jordprøver hvert 4-5 år for best agronomisk utnyttelse.

Eurofins Agro kan tilby analysepakker til gjødselplanlegging som dekker kravet i forskrift om gjødselplanlegging. Vi leverer også mange andre analysepakker og enkeltanalyser både for makro- og mikronæringsstoffer og tungmetaller. Vi kan også tilby spesialanalyser som kornfordeling med/uten siktekurve og varedeklarasjon av jord.

Vi har jordbor til uttak av prøver til salgs. Se forøvrig også vår brosjyre over våre tjenester.

Jordprøvetaking med GPS
Eurofins har gode samarbeidspartnere som kan hjelpe deg å ta ut GPS-posisjonerte jordprøver. Ta kontakt på jord@eurofins.no, så formidler vi kontakt med entreprenører som opererer i ditt område. Det er også mulig å ta ut GPS-posisjonerte prøver selv. Til det kan man bruke en smart-telefon, et nettbrett eller annet egnet GPS-utstyr. Eurofins har inngått et samarbeid med Jordplan AS som gjør egenuttak med GPS  lettvint. Alternativt finnes gode kart til formålet på NIBIO  sine sider. Våre analyseresultater leveres i et filformat som kan importeres direkte i de fleste programmer for gjødslingsplanlegging. 

Mangler du analysebevis eller faktura?
Vi sender nå både analysebeviset og fakturaen ut til den e-postadressen som er oppgitt på bestillingskjemaet. Har du en rapport eller faktura du ikke har funnet kan det være lurt å sjekke søppelposten i e-post programmet. Ønsker du rapport og/eller faktura tilsendt i posten, kan du krysse av for dette på bestillingsskjemaet.

 

Kontakt oss for mer informasjon:

Avd. jord og planter
+47 92 23 99 99
jord@eurofins.no

Meld deg på Eurofins Agro nyhetsbrev!