Agro Testing >> Analysetjenester >> Analyse av jord

Analyse av jord

Sidebar Image

Det å ha tilgang til aktuelle jordanalyser er en forutsetning for en økonomisk og miljømessig riktig gjødsling. Ved å tilpasse gjødsling og kalking til de ulike skiftenes behov og forutsetninger får man best økonomisk utbytte av det som dyrkes. Samtidig skapes forutsetninger for en langsiktig produksjon. Ubalanse i tilført næring kan gi lengre vekstsesong og øker risikoen for utlekking av næringsstoffer til miljøet omkring.

Miljøplan i jordbruket inngår som en del av kvalitetssystem i landbruket, KSL. I følge forskrift om gjødselplanlegging skal det tas jordprøver hvert 4-8 år. Eurofins anbefaler at man tar jordprøver hvert 4-5 år for best agronomisk utnyttelse.

Eurofins Agro kan tilby analysepakker til gjødselplanlegging som dekker kravet i forskrift om gjødselplanlegging. Vi leverer også mange andre analysepakker og enkeltanalyser både for makro- og mikronæringsstoffer og tungmetaller. Vi kan også tilby spesialanalyser som kornfordeling med/uten siktekurve og varedeklarasjon av jord.

Vi har jordbor til uttak av prøver til salgs. 

Ønsker du analyse av nematoder i jord?
Eurofins Agro leverer en rekke analyser av nematoder i jord. Du finner mer om dette under Jordhelse

Jordprøvetaking med GPS
Eurofins har gode samarbeidspartnere som kan hjelpe deg å ta ut GPS-posisjonerte jordprøver. Ta kontakt på jord@eurofins.no, så formidler vi kontakt med entreprenører som opererer i ditt område. Det er også mulig å ta ut GPS-posisjonerte prøver selv. Til det kan man bruke en smart-telefon, et nettbrett eller annet egnet GPS-utstyr. Eurofins har inngått et samarbeid med Jordplan AS som gjør egenuttak med GPS  lettvint. Alternativt finnes gode kart til formålet på NIBIO  sine sider. Våre analyseresultater leveres i et filformat som kan importeres direkte i de fleste programmer for gjødslingsplanlegging. 

Mangler du analysebevis eller faktura?
Vi sender nå både analysebeviset og fakturaen ut til den e-postadressen som er oppgitt på bestillingskjemaet. Har du en rapport eller faktura du ikke har funnet kan det være lurt å sjekke søppelposten i e-post programmet. Ønsker du rapport og/eller faktura tilsendt i posten, kan du krysse av for dette på bestillingsskjemaet.

Kontakt oss for mer informasjon:

Avd. jord og planter
+47 92 23 99 99
jord@eurofins.no

Meld deg på Eurofins Agro nyhetsbrev!