Agro Testing >> Analysetjenester >> Analyse av landbrukskompost

Analyse av landbrukskompost

Sidebar Image

I landbruket generelt, og i økologisk landbruk spesielt, ønsker man å utnytte gårdens ressurser til fulle. Målet er mest mulig bruk av lokale ressurser, resirkulering og redusert bruk av eksterne innsatsfaktorer. Bruk av egenlaget kompost er et ypperlig eksempel på hvordan avfallsprodukter kan brukes som ressurser videre i produksjonen.

Det er flere positive effekter av å bruke komposten på jordet. Den inneholder et bredt spekter av næringsstoffer som frigjøres gradvis i takt med plantenes behov. Den er et fint produkt for miljøvennlig tilføring av organisk materiale, den har god mikrobiell effekt, som igjen gir bedret jordstruktur og motvirkning av flere plantesykdommer. Den gode mikrobielle effekten innebærer at forholdene for jordas naturlige mikroliv bedres slik at motstandsdyktigheten mot uønskede sopp og bakterier styrkes.

Vellykket kompostering er en forutsetning for at komposten skal egne seg til å bedre jordas tilstand. Riktig pH og balanse mellom næringsstoffer er viktig, og innholdet av tungmetaller må være innenfor grenseverdier. Resultatet av komposteringen kan variere mye, avhengig av opphavsmaterialet og selve komposteringsprosessen. Det er derfor viktig å ta ut prøver for analyse når komposten er moden, så man har oversikt over hva man sprer. Innholdet av tungmetaller kan man sjekke mot kvalitetsklasser som forteller hvor det er tillatt å spre komposten. Næringsinnholdet kan brukes for å optimalisere gjødslingsplanen.

Mangler du analysebevis eller faktura?
Vi sender nå både analysebeviset og fakturaen ut til den e-postadressen som er oppgitt på bestillingskjemaet. Har du en rapport eller faktura du ikke har funnet kan det være lurt å sjekke søppelposten i e-post programmet. Ønsker du rapport og/eller faktura tilsendt i posten, kan du krysse av for dette på bestillingsskjemaet.

Kontakt oss for mer informasjon:

Avd. jord og planter
+47 92 23 99 99
jord@eurofins.no

Meld deg på Eurofins Agro nyhetsbrev!