Agro Testing >> Analysetjenester >> Analyse av planter

Analyse av planter

Sidebar Image

En planteanalyse er et godt supplement til jordanalysene i forhold til planlegging av gjødsling. En analyse er en effektiv måte å fastsette riktig mengde nærings på slik at plantene får det de trenger, samtidig som overgjødsling unngås. Dette vil igjen begrense utslipp til miljøet, og være økonomisk gunstig for gårdbrukeren. 

Planteanalyser gir deg kunnskap om opptak av næringsstoffer i plantene, og gir grunnlag for å justere gjødslingen dersom dette er nødvendig gjennom sesongen. 

Ved mangelsykdommer kan forskjellen i næringsinnhold mellom en sunn plante og en plante med mangler gi verdifull informasjon om hvilke næringsstoffer som mangler, og hva det må tilleggsgjødsles med. Eurofins leverer planteanalyser av alle typer vekster. Vi hjelper deg enten du driver med potet, grønnsaker, frukt og bær, korn, veksthusnæring eller skog-/juletredyrking.

Eurofins Agro har normtall for en rekke plantekulturer. På bestillingskjemaet kan du krysse av for hvilket vekststadium du ønsker normtall for. Oversikt over aktuelle vekststadier og kulturer finner du her.

Se forøvrig vår brosjyre om våre tjenester.

Ta kontakt for mer informasjon:

Avd. jord og planter
+47 915 82 561