Agro Testing >> Analysetjenester >> Analyse av planter

Analyse av planter

Sidebar Image

En planteanalyse er et godt supplement til jordanalysene i forhold til planlegging av gjødsling. En analyse er en effektiv måte å fastsette riktig mengde næring på slik at plantene får det de trenger, samtidig som overgjødsling unngås. Dette vil igjen begrense utslipp til miljøet, og være økonomisk gunstig for gårdbrukeren. 

Planteanalyser gir kunnskap om opptak av næringsstoffer i plantene, og grunnlag for å justere gjødslingen gjennom sesongen hvis det er nødvendig. 

Ved mangelsykdommer kan sammenligning av næringsinnhold i en frisk plante og en plante med mangler gi verdifull informasjon om hvilke næringsstoffer som mangler, og hva det må tilleggjødsles med. Eurofins analyserer alle typer vekster, både blad og spiselig del. Vi hjelper deg enten du driver med potet, grønnsaker, frukt og bær, korn, veksthusnæring eller skog-/juletredyrking.

Eurofins Agro har normtall for en rekke plantekulturer. På bestillingsskjemaet kan du fylle inn hvilket vekststadium du ønsker normtall for. Oversikt over aktuelle vekststadier og kulturer finner du her.

Mangler du analysebevis eller faktura?
Vi sender nå både analysebeviset og fakturaen ut til den e-postadressen som er oppgitt på bestillingskjemaet. Har du en rapport eller faktura du ikke har funnet kan det være lurt å sjekke søppelposten i e-post programmet. Ønsker du rapport og/eller faktura tilsendt i posten, kan du krysse av for dette på bestillingsskjemaet.

Ta kontakt for mer informasjon:

Avd. jord og planter
+47 92 23 99 99
jord@eurofins.no