Innlevering og transport >> Innsending av jordprøver >> For rådgivere

For rådgivere

Sidebar Image

Henteruter for jordprøver

På det sentrale Østlandet har Eurofins Agro i mange år hatt faste henteruter i høysesong. Eurofins Agro varsler per e-post i forkant når inntransporten starter opp for sesongen.  

Henterutene kjøres hver 14. dag i høysesong. Mottakssteder som inngår i henterutene må kontakte oss på jord@eurofins.no for å gi beskjed om at det er prøver til henting. Vi oppfordrer alle mottakssteder til å sende prøvene videre så raskt som mulig for å få best mulig prøveflyt og så raske prøvesvar som mulig til produsent.

For mottakssteder uten avtale om henterute, og utenom høysesongen, anbefaler vi innsending med returetiketter, se nedenfor.

 

Innsending med returetiketter

Nå kan du bestille returetiketter for innsending av jordprøver selv ved å følge denne lenken. Løsningen forutsetter bruk av vår standardemballasje, og at du bunter sammen tre og tre samleesker før innsending. Etikettene skrives ut på en vanlig printer og festes på samleeskene med tape. Pakkene sendes med vanlig postgang.

NB! Samme returetikett kan kun printes EN gang, så lag nye etiketter for hvert kolli (tre samleesker) som skal sendes. Du kan bestille etiketter til flere kolli av gangen, så dette er raskt gjort:
1. Tast inn postnummer på avsenderstedet.
2. Fyll så ut navn og adresse på den lokale rådgiverenheten du representerer som avsender.
3. Skriv inn rådgiverens navn, telefonnummer og e-postadresse
4. Oppgi hvor mange kolli som skal sendes.
5. Trykk på den grønne knappen og print så ut etikettene og fest dem på pakkene.

Tjenesten er priset og avsender belastes for porto. For avtalekunder gjelder egne priser. Kontakt oss på agro@eurofins.no dersom du har spørsmål om løsningen.

NB! Har du fortsatt noen returlapper du har fått fra oss, og som IKKE har gått ut på dato, kan disse fortsatt brukes som normalt. 

Returetikettene du skriver ut kan kun brukes til standard jordprøver. Det kan ta 2-4 dager før forsendelsen når laboratoriet. Planteprøver og gjødselprøver sendes som vanlig post utenfor denne løsningen. Ønsker du å sende inn grovfôrprøver, kan du bruke Postens returordning for småpakker.

Avd. jord og planter
+47 92 23 99 99
jord@eurofins.no