Environment Testing >> Environment News >> Analyse av olje

Analyse av olje

Sidebar Image

Eurofins i Bergen utfører analyser av olje. Det er på en måte en helsekontroll av olje og maskineri som lar deg oppnå trygghet og kontroll ved å identifisere mulige problemer før de inntreffer og blir kritiske. Det er et system for tidlig varsling som gir deg visshet om at både olje og maskin fungerer som normalt. Eurofins i Bergen har også ved flere anledninger sørget for analyser iløpet av en dag eller noen timer i kritiske tilfeller.

Vi kan tilby:

 • Pakker for alle typer oljer og maskiner: Hydraulikk, gir, turbin, motor, heis/kran/vinsj, thruster mm.
 • Egne analyser for drivstoff som diesel og bunkersolje
 • Akkreditert laboratorium, resultater du kan stole på 
 • Elektronisk rapport med grenseverdier og anbefalinger

Ta kontakt med vår avdeling i Bergen som gir gratis veiledning og råd om valg av analyser, vurdering av resultater og oppsett av et oljeanalyseprogram til konkurransedyktige priser:
Tlf: 945 04 242
E-post: bergen@eurofins.no

Visste du at Eurofins utfører alle sine «olje i vann» analyser i Bergen?

Vår analysekode MX101 tilfredstiller myndighetskravet NS-EN-ISO 9377-2 akkreditert C10-C40.

I tillegg kan vi tilby:

 • Informasjon om konkret innhold og mulig kilde
 • Informasjon om prøven inneholder annet enn oljehydrokarboner
 • Mulighet til ekstra rensetrinn hvis det er forstyrrende forbindelser i prøven som gir forhøyede forbindelser (såpe, kjemikalier, fett mm.)
 • Flyktige forbindelser semikvantitativ (samme flaske) eller kvalitativt (egen VOC flaske)

Viktige huskeregler:

 • Glassflaske (0,5-1 L) som fylles kun 1 gang
 • Fylles kun til flaskens «skulder». Vi trenger plass til 40mL ekstraksjonmiddel!
 • Ekstraheres innen 4 døgn for å hindre nedbrytning (konserveres på laboratoriet)
 • Oppbevares mørkt og kjølig etter uttak.

Les mer om analyse av olje