Environment Testing >> Environment News >> Bestilling og resultater i vår mobilapp

Bestilling og resultater i vår mobilapp

Sidebar Image

Nå kan du bruke Eurofins mobilapp til bestilling av analyser i felt. Ved bestilling via app har du mulighet for å lagre GPS koordinater og oppgi øvre og nedre dybde for en komplett eksport til grunnforurensning.miljodirektoratet.no.

Eurofins mobilapp:

  • Bestille analyser ihht til din avtale med Eurofins
  • Få sanntidsresultater før endelig rapport
  • Valgfri pushvarsling ved blant annet nye resultater, resultater over grenseverdi med mer
  • For grunnforurensingsprøver. Lagre koordinater og øvre og nedre prøvedybde

For bestilling trenger du kun å oppgi appens genererte bestillingsreferanse ved innsending av prøver.

Ta kontakt med oss for å få tilgang til appen eller får aktivere bestillingsfunksjonen.

Les mer her