Environment Testing >> Environment News >> Eurofins Environment Testing tar i bruk ny funksjon for rapportering

Eurofins Environment Testing tar i bruk ny funksjon for rapportering

Sidebar Image

Eurofins Environment Testing tar i bruk ny funksjon og løsning for rapportering. Løsningen vil forbedre kvaliteten ved å redusere risiko for feilvurderinger grunnet menneskelig svikt, samt redusere tiden fra resultatene er klare til rapporten sendes ut til kunde. Løsning benytter et omfattende sett av grenseverdikontroller og andre typer kontroller, før rapporten genereres og sendes ut til kunde.

Analyserapporter som er validert og rapportert av løsningen, er signert ”Kundesenter – Eurofins Environment Testing Norway AS”. Det vil også av utsendt e-post fremgå at analyserapporten er rapportert ved hjelp av løsningen.