Environment Testing >> Environment News >> Gjenbruk av betong - nye analysepakker

Gjenbruk av betong - nye analysepakker

Sidebar Image

Vi kan nå tilby egne analysepakker tilpasset gjenbruk av betong:

Standard svartid for analysepakkene er 7 virkedager inkludert knusing.