Environment Testing >> Environment News >> Informasjon om metoden olje i vann

Informasjon om metoden olje i vann

Sidebar Image

I analyserapportene fra Eurofins er det opplyst at olje i vann er akkreditert etter NS-EN ISO 9377-2.

Vi skylder imidlertid å gjøre våre kunder oppmerksomme på at i vårt akkrediteringsdokument er denne analysen oppgitt som Intern metode.  Eurofins vil nå sørge for at det vil være overensstemmelse mellom analyserapport og akkrediteringsdokumentet, slik at det også i akkrediteringsdokumentet vil fremkomme metodehenvisning til NS-EN ISO 9377-2.