Environment Testing >> Environment News >> Klassifiser dine analyseresultater ihht TA-2553/2009

Klassifiser dine analyseresultater ihht TA-2553/2009

Sidebar Image

Trenger du å klassifisere dine analyseresultater ihht Tilstandsklasser for forurenset grunn (TA-2553/2009)?

Vi tilbyr i samarbeid med Colorize This AS en kostnadsfri løsning tilpasset våre analyserapporter for klassifisering av deres analyseresultater ihht TA-2553/2009.

For å bruke løsningen videresender du dine analyseresultater i Excel til en e-post og får innen kort en e-post i retur med klassifiserte prøver. Ønsker du tilgang? Ta kontakt med oss på 412 35 719 eller på miljo@eurofins.no.

Les mer og test løsningen her