Environment Testing >> Environment News >> Krom 6+ (VI) i betong og jord - raskere svartider

Krom 6+ (VI) i betong og jord - raskere svartider

Sidebar Image

For å imøtekomme økt fokus på Krom VI har vi nå satt opp en ny metode for analyse av dette i jord og betong. Metoden er akkreditert etter EN-ISO-15192, og gir et mål på det totale innholdet av Krom VI. Dette er iht. metoden som vil bli krevd for analyse av krom VI i betong.

Metoden gir en kortere svartid (std: 5 arbeidsdager + evt. knusing) og en lavere LOQ: Før: 0,5 mg/Kg TS - Nå: 0,2 mg/Kg TS.

Ny analysekode er: SL02W

Vi oppfordrer og alle til å registrere resultater av Krom VI i betong hos Forum for Miljøkartlegging. Forumet jobber med å se etter sammenhenger og tidstrender for Krom VI i betong