Environment Testing >> Environment News >> NGI og Eurofins inngår avtale om overdragelse av POM teknologi for passive prøvetakere

NGI og Eurofins inngår avtale om overdragelse av POM teknologi for passive prøvetakere

Sidebar Image

Polyoxymetylen, POM, passiv prøvetakerteknologi tilbys nå av Eurofins og er en teknologioverføring fra NGI (Norsk Geoteknisk Institutt) til Eurofins. POM'en er laget av tynne (55μm) strips av polyoksymetylen. Teknologien bygger på en likevekt prinsipp og vil overvåke de siste 4 uker. Det er mulig å kvantifisere svært lave konsentrasjoner av PAH og PCB, med lavere gjenkjenningsgrense ned til 1 pg / l for PCB og 1 ng / l for PAH. Den er egnet for ferskvann, sjøvann, perkolat, avløpsvann, grunnvann og porevann; og det kan brukes til ulike applikasjoner.

Klikk her for mer informasjon