Environment Testing >> Environment News >> Nye jordpakker - raskere svartid og mer informasjon

Nye jordpakker - raskere svartid og mer informasjon

Sidebar Image

Som et resultat av vårt kontinuerlige arbeid med å bli bedre kan vi nå tilby:

Analyser (koder fra tilbud, evt. bare navn for analyser som ikke er spesifisert i tilbudet):

Standardpakker

Nr

 Pakker med Alifater (inkl. kommentar om oljetype)

Nr

 Pakker med THC:

A

 PSL00 Miljøpakke jord basis (8 TM, PCB, PAH, BTEX, Alifater)

H

 PSL0A Miljøpakke jord basis (8 TM, PCB, PAH, BTEX, THC)

B

 PSL0F Pakke jord (8 TM, PAH, BTEX,Alifater)

I

 PSL0E Pakke jord (8 TM, PAH, BTEX, THC)

C

 PSL0C Pakke jord (PAH, BTEX, Alifater)

J

 PSL0D Pakke jord (PAH, BTEX, THC)

D

 PSL0G Pakke jord (BTEX, Alifater) (Petrolpack)

K

 PSL0H Pakke jord (BTEX, THC) (Petrolpack)

E

 PSLWA Soil pack 1 (PAH, Alifater C10-C35)

L

 PMMUX Soil pack 1 (PAH, THC C8-C35)

F

 PSLZR Soil pack 2 (Tungmetaller, PAH, Alifater C10-C35)

M

 PMMUY Soil pack 2 (8 TM, PAH, THC C8-C35)

G

 PSL0B 8 Tungmetaller (Ar, Cd, Pb, Cu, Ni, Zn, Cr, Hg)

N

 SLK66 Nedbrytningsgrad av C17 og C18

Enkeltanalyser (vanlige tilvalg)

O

 SL02W Krom VI

R

SLV82 PCB(7)

U

PSLYG BTEX

P

PLWN0 PFAS(30)

S

PSLQU Alifater

V

MX501 Mineralolje (C10-C40)

Q

PSLPR PAH(16)

T

PSLSF THC

 

 

For å få tilgang til pakkerne må det bestilles nye analysekoder på bestillingskjema / EOL-bestilling samt at avtalen må oppdateres for å få 4 virkedager svartid. Ta kontakt med din kundeveileder eller miljo@eurofins.no for bestillingsskjema med de nye kodene.