Environment Testing >> Environment News >> TOP analyse for PFAS forbindelser

TOP analyse for PFAS forbindelser

Sidebar Image

Vi i Eurofins har jobbet målrettet med PFAS i mange år. I 2016 utviklet vi passive prøvetakere tilpasset PFAS, i 2017 lanserte vi en metode med LOQ under de strenge kravene i vannforskriften (PFOS i drikkevann: 0,1 ng/L).

Sommeren 2017 begynte vi å analysere for total oksiderbare forløpere/precursors (TOP) i vann og nå i 2018 kan vi stolt tilby dette i Jord. En analyse etter TOP er et tillegg til en analyse av spesifikke PFAS forbindelser.

Det er >3000 ulike PFAS forbindelser. PFOS (en spesifikk forbindelse) har normverdi i jord på 0,1 mg/Kg TS. PFOS er og med i listen over prioriterte stoffer i Vannforskriften (vedlegg VIII A). I vannforskriften har «Perfluoroktylsulfonat og dets derivater (PFOS)» en grense på 0,65 ng/L i vann.

Det er et økende fokus på PFAS-forbindelser, først var PFAS forbundet med brannskum,men en har i seinere tid sett at PFAS er å finne fra mange andre kilder.

En utfordring med PFAS-problemstillingen er at flere av forbindelsene kan brytes ned til kortere PFAS-forbindelser.

En standardanalyse vil bare si noe om konsentrasjon av spesifikke PFAS-forbindelser. En TOP-analyse innebærer at prøven blir først oksidert, slik at analysen gir et mål for potensiale i prøven for at lengre forbindelser kan brytes ned til kortere PFAS-forbindelser. Oksideringen vil påvirke alle PFAS forbindelser i prøven, slik at en vil her oppdage om en har noen forløperforbindelser som ikke er med i PFAS(30).

Analysekoder:

Jord  Vann 
 PFAS (TOP, 30), PLWRI  PFAS (TOP, 30): PLWLU
PFAS (30), PLWN0 PFAS (30): PLWAF

Ved bestilling av begge kodene (PFAS(x) og PFAS(TOP,x) blir endring (%)  før og etter TOP rapportert sammen med resultatene.

 Les mer om PFAS

Les mer om TOP