Eurofins Norge >> Environment Testing >> Nytt rapporteringsprinsipp

Forbedret prinsipp for rapportering

Sidebar Image

Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre vår virksomhet med mål om å gi våre kunder en bedre kundeopplevelse og bedre service. Et flertall av våre kunder oppgir at svartider er det viktigste ved kjøp av analysetjenester. For å forbedre vår kundeopplevelse i de tilfeller der et analysesvar er forsinket, innfører vi nå en løsning der vi rapporterer de prøvene som er klare i oppdraget på avtalt rapporteringsdato og resterende prøver når alle prøvene i oppdraget er ferdig analysert og validert på vårt laboratorium. Dette innføres da det ved forsinkelser ofte kun er noen få tester i oppdraget som er forsinket, for eksempel grunnet behov for en reanalyse. Den nye løsningen innebærer mindre endringer på samtlige analyserapporter som rapporteres etter dette prinsippet.

Forandringene er som følger:

 • Det skapes én analyserapport, med unik analyserapportkode, per prøve
 • Ved utsending slås enkeltrapportene sammen til en samlefil. Merk at samlefilen inneholder minst en side per prøve
 • Et oppdrag svares ut straks det er klart
 • Dersom en eller flere av prøvene i ditt oppdrag skulle være forsinket, vil du på avtalt rapporteringsdato motta analyserapport for de prøvene som er klare. Du vil samtidig få en oversikt over hvilke prøver som er forsinket. Samlefilen, som inkluderer de forsinkede prøvene, vil sendes når samtlige prøver i oppdraget er klare. I dette tilfellet vil kun rapportene/ prøvene du ikke tidligere har mottatt nevnes i generert e-post.
 • Har du bestilt resultatfiler i Excel for levering sammen med analyserapport?
  Du vil fortsatt motta en samlefil per bestilte eksporttype som er relevant for det aktuelle oppdraget.
  • Standard resultateksport sendes alltid sammen med analyserapporten. I tilfeller der et oppdrag er forsinket vil du på klardato motta resultateksport for de prøvene du finner i analyserapporten. Komplett fil, som inneholder informasjon om samtlige prøver i oppdraget, mottas sammen med endelig analyserapport når alle prøvene i oppdraget er ferdig analysert og validert.
  • Eksportfiler tilpasset import til offentlige databaser, herunder Grunnforurensning og Vannmiljø, sendes kun når samtlige prøver i oppdraget er ferdig analysert og validert.
 • I Eurofins OnLine vil du ikke gjenfinne ovennevnte samlefil, kun originalrapportene, dvs. én analyserapport per prøve i oppdraget.

Har du spørsmål til prosessen, kontakt en av våre kundeveiledere.

Vi tilbyr også rapportering etter andre prinsipper:

 • Oppdragsrapportering der det skapes én analyserapport per oppdrag. Et oppdrag svares ut når samtlige prøver i oppdraget er klare. Delrapportering av prøver i oppdraget er ikke mulig.
 • Rapportering per prøve der du mottar én analyserapport per prøve. I dette tilfellet er ikke analyserapportene slått sammen før utsending. Rapportene kan sendes i separate e-post eller samles i en e-post.