Environment Testing >> Våre tjenester >> Analysetjenster

Analysetjenster

Sidebar Image

Eurofins Environment Testing Norway AS er markedsledende innen miljøanalyser. Et rent og trygt miljø er en forutsetning for god helse og livskvalitet. Vi har lang erfaring og høy kompetanse og tilbyr et bredt spekter av laboratorietjenester til blant annet industribedrifter, entreprenører, konsulenter og offentlige virksomheter. Eurofins er akkreditert i henhold til ISO/IEC 17025 og tilbyr analysetjenester innen mikrobiologi og kjemi.

Arbeidsmiljø Byggavfall og miljøkartlegging Olje
Avfall og deponi Forurenset miljø Radon
Asbest Mugg, sopp og innemiljø Vann