Våre tjenester >> Analysetjenster >> Asbest

Asbest

Sidebar Image

Asbest er et fibrøst mineral som grunnet sine tekniske egenskaper tidligere har vært mye brukt i en rekke ulike produkter. Asbest kan forekomme i fri form, og bundet til eller blandet med andre materialer. Asbest gjenfinnes blant annet i eternitplater, fix, fuge, rørkonstruksjoner, betong, asfaltlim, armatur og gulvtepper. Asbestfibrene er veldig lette og kan sveve i luften i lang tid. Asbest er forbundet med helsefare.

Ifølge Arbeidstilsynet kan ingen uten analyse si med sikkerhet om et bygg inneholder asbest. Arbeidsgiver skal kartlegge hvordan og i hvilken grad arbeidstakerne kan bli eksponert for asbeststøv.

Historikk, kompetanse og kvalitetsanalyser er essensielle verktøy for å kartlegge og trekke rett beslutning. Dette er viktig for å sikre at tiltak iverksettes der det er reell helsefare, samt for å redusere eller unngå dyr og arbeidskrevende sanering i tilfeller der det ikke er behov for dette.  

Asbestaanalyser i Eurofins

Eurofins benytter de best dokumenterte metodene for å bidra til rett beslutning, og vi kan nå tilby et bredere tjenstetilbud av asbestaanalyse:

  • Vi tilbyr fortsatt asbestanalyser med ordinær svartid, utført ved Eurofins Saverne.
  • Ovennenvte kan i tillegg bestilles som IL-analyse

Analyser med ordinær svartid egner seg godt til kartlegginger. IL-tilbudet anbefales for akutte kontroller og ved mistanke om funn eksempelvis under arbeid.

Merk at det for luftanalyser er ulike filtertyper ved IL-tilbudet og det ordinær svartidstilbudet.

Bestillingskode  Materiale  Metode  Svar til kunde  Kommentar 
 LU165  Luft SEM  kl. 16 dagen etter  Asbest SEM Luft - svar dagen etter - innen kl. 16 
 LU164  Luft SEM  2 dager Asbest SEM Luft - Svar 2 dager
 LU163  Bygg PLM   kl. 16 dagen etter Asbest PLM Materialer - Svar dagen etter - innen kl. 16 
 LU162  Bygg PLM  2 dager Asbest PLM Materialer - svar 2 dager


Merk at prøver må være mottatt og innregistrert hos Eurofins i Moss innen kl. 14.00 for svar innen kl. 16 dagen etter (frist for innlevering Skøyen kl. 12.00).

Asbest i material

Analysen gir svar på om det forekommer asbest i materialprøvene eller ikke. Analysen benytter metode Polarisert Lys Mikroskopi (PLM), i henhold til ISO -22262-1:2012.

Asbest i luft

Analysen gir svar på mengden asbest og hvilken type som forekommer i luften. Analysen gir mulighet for å sammenligne mot Arbeidstilsynets grense for asbest, 0,01 fibre per cm3. Prøven tas med luftpumpe. Analysen utføres med metoden Scanning Elektron Mikroskopi (SEM), i henhold til SS-ISO-14966.

Vi leier ut pumper og filter for luftprøvetaking. Merk at det er ulike filtertyper ved IL-tilbudet og det ordinær svartidstilbudet.

Linker