Våre tjenester >> Analysetjenster >> Avfall og Deponi

Avfall og deponi

Sidebar Image

Dagens avfall er morgendagens ressurs og råstoff, og med sirkulær økonomi stilles strenge krav til karakterisering og deklarering av potensielle råstoffer. Eurofins tilbyr en lang rekke analyser tilpasset ulike bruksområder og materialtyper. På disse sidene kan du lese mer om hvilke prøver vi kan analysere, hvilket regelverk som gjelder og hvilke parametere som er aktuelle.