Analysetjenster >> Avfall og Deponi >> Basiskarakterisering

Basiskarakterisering

Sidebar Image

Avfallsforskriftens kapittel 9 vedlegg II stiller krav til at alt avfall skal basiskarakteriseres. Dette innebærer at avfallets sammensetning og utlekkingspotensial skal dokumenteres før massene kan deponeres. Eurofins tilbyr analyser som tilfredsstiller alle kravene i Avfallsforskriftens kapittel 9 vedlegg II. Vi holder oss oppdatert på endringer i myndighetskravene slik at vi til en hver tid kan tilby fullt oppdaterte løsninger.

Les mer i vårt produktdatablad