Analysetjenster >> Avfall og Deponi >> Biobrensel og Aske

Biobrensel/ aske

Sidebar Image

Biobrensel er en fornybar energikilde, og kan være alt fra treflis, returtre, pellets, briketter, torv, bioolje, bioetanol eller biodiesel. Eurofins bistår med veiledning og analyser for produsenter og brukere av biobrensel for å sikre riktig produktdeklarering. Våre analyser kan definere alt fra energiinnhold, til brenselets kvalitative egenskaper. Eurofins kan også bistå i selve prosessen med produktdeklarering. Blant annet kan vi analysere slagg, aske og andre restprodukter fra forbrenningsanlegg.

Eurofins sine analyser av brensel er akkreditert og følger de europeiske standardene SS-EN 14961 for biobrensel og SS-EN 15359 for gjenvinningsbrensel. Våre analyser er kombinert i standardpakker som dekker de vanligste behov:

PSL09 - Energipakke biobrensel
Vanninnhold (fukt), Askeinnhold, Varmeverdi (kalorimetrisk og effektiv), Karbon, Hydrogen, Nitrogen, Klorid, Svovel, Oksygen (beregnet)

PSL10 - Grunnstoffelementer i uforbrente prøver
[MIB-1]: Al, As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Se, Si, Sn, Ti, V, W, Zn

PSL11 - Tungmetallpakke i uforbrente eller innaskede prøver
[MIA-1]: As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, V, Zn

PSL12 - Grunnstoffelementer og oksider i uforbente eller innaskede prøver
[MIA-2]: Al2O3, CaO, Fe2O3, K2O, MgO, MnO2, Na2O, P2O5, SiO2, TiO2, Al, As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Ti, V, W, Zn 

Forøvrig besitter vi et stort utvalg av analyser tilpasset ulike brenseltyper, forbrenningsanlegg og bruksområder. Noen av disse er: 

 • Andel biogent karbon
 • Askesmelteforløp
 • C/N-forhold
 • Flyktige bestanddeler
 • FSI
 • Klorid
 • Malbarhet
 • Pelletsfasthet
 • Sikteanalyser
 • Svellingsindeks
 • Svovel
 • Totalt kull
 • Uforbrent andel
 • Varmeverdi (kalorimetrisk og effektiv)
 • VM
 • Volumvekt

Skulle du ønske nærmere informasjon om  analysepakker eller enkeltanalyser, trenger veiledning om valg av analyser eller ønsker et tilbud, ta gjerne kontakt med oss.