Analysetjenster >> Avfall og Deponi >> Kompost

Kompost

Sidebar Image

Gjennom NS2890:2003 stiller myndighetene krav til hvordan jordforbedringsmidler som kompost, slam og biomasse skal deklareres. I denne standarden stilles det også krav til metodene som skal benyttes til analysene som inngår i deklarasjonen. Eurofins har lang erfaring med analyser av dyrkningsmedier og jordforbedringsmidler. På bakgrunn av kravene fra myndighetene har vi utarbeidet en rekke analyser for å komme våre kunder i møte på best mulig måte. Våre analyser dekker de kravene som stilles i forskrift, standard og veileder også utover rene varedeklarasjoner.

 Les mer i vårt produktdatablad