Våre tjenester >> Analysetjenster >> Byggavfall og miljøkartlegging

Byggavfall og miljøkartlegging

Sidebar Image

Bygningsmaterialer har historisk sett vært tilsatt ulike kjemiske forbindelser for å gi ønskede tekniske egenskaper til produktet. I ettertid har mange av disse vist seg å være både miljø- og helsefarlige. I Byggteknisk forskrift kapittel 9 og i Byggesaksforskriften kapittel 12, 13 og 15 settes det derfor klare krav til kartlegging av miljøfarlige forbindelser i bygg i sammenheng med riving og renovering. Eurofins tilbyr analyse av byggavfall som mistenkes å inneholde farlig forbindelser, slik at disse kan behandles på en forsvarlig måte. 

Materialtyper og analyser 

Ulike materialtyper inneholder ulike typer forbindelser, det er derfor ikke nødvendig og analysere for alle forbindelser i alle materialer. En erfaren miljøkartlegger vil med god presisjon kunne avgjøre hvilke tester som bør gjennomføres for å sikre en god avfallsplan. Vi anbefaler at kartlegging og prøvetaking gjøres av kvalifisert personell, med rett bakgrunn og kompetanse. I tabellen under har vi listet opp de vanligste materialtyper, og de analyser som er mest relevante. Unntak vil alltid kunne forekomme, listen er derfor ingen absolutt fasit, men et godt utgangspunkt for kartlegging og vurdering.

 

Materialtype

Forbindelse

Prøvemengde

Bestillingskode

Betong

PCB-7

50 gram

SLV80

Klorparafiner

5 gram

PCAAI

Tungmetaller (8 stk)

50 gram

PMMB2

Oljeforbindelser (C5-C35)

50 gram

PSLZ8

Tre

CCA (kopper, krom, arsen)

50 gram

PMM0H

Kreosot (PAH)

75 gram

SLV97

PCB-7

50 gram

SLV80

Fugemasse

PCB-7

50 gram

AN0TZ

Klorparafiner

5 gram

PCAAG

Gulvbelegg

Asbest

2 cm3

LE07I

Ftalater

5 gram

SFAIS

PCB-7

50 gram

AN0TZ

Klorparafiner

5 gram

PCAAG

Klor

50 gram

FR0CB

Skumplast/ Isolasjon/ Cellegummi

Bromerte flammehemmere

75 gram

MM963

Klorparafiner

5 gram

PCAAI

KFK/HKFK

75 gram

PMM0J

Asfaltbelegg/ Takpapp

PAH

50 gram

AN0Q4

Asbest

2 cm3

LE07I

Ftalater

5 gram

SFAIS

Arsen

50 gram

SLN06

Les mer om farlig avfall

Les mer om basiskarakterisering av avfall