Våre tjenester >> Analysetjenster >> Forurenset Miljø

Forurenset miljø

Sidebar Image

Eurofins er blant verdens ledende laboratorier innen analyse av miljøprøver. Vi kan analyse de fleste prøvetyper for de fleste parametere, og følger anerkjente metoder og standarder. Nedenfor finner du typiske problemstillinger og prøvetyper vi håndterer.