Analysetjenster >> Forurenset Miljø >> Avløp

Avløpsvann og avløpsslam

Sidebar Image

Eurofins har lang erfaring når det gjelder analyser av avløpsvann og avløpsslam fra både kommunale renseanlegg og industri. Analysemetodene er i henhold til gjeldende regelverk og krav, og kan også benyttes ved akkreditert prøvetagning. Vi setter opp prøveplan som er i henhold til de nye avløpsbestemmelsene og eksisterende utslippskrav. Prøveplanen beskriver prøveomfanget, det vil si antall prøver, type prøver og analyseparametere. 

Les mer i våre produktdatablader