Analysetjenster >> Forurenset Miljø >> Biota

Miljøgifter i Biota

Sidebar Image

Eurofins tilbyr analysetjenester for å finne ut om tang, tare, skjell, krabbe eller fisk inneholder miljøgifter. Ved vårt hovedlaboratorium i Moss utfører vi analyser som benyttes i nasjonale kartleggingsprogram og i samarbeid med vårt spesialistlaboratorium i Hamburg, tilbyr vi en svært bred analyseportefølje.

  • Analyser av blåskjell og andre typer skjell, bunndyr, fisk, tang og tare
  • Metaller (As, Pb, Ni, Zn, Cd, Cu, Cr, Hg, Fe, Co, Sn, Ag)
  • PAH (16 og 19 stk) og PCB (7 og 10 stk)
  • Bromerte flammehemmere
  • PFC (PFAS)
  • Klorerte pesticider
  • Fettinnhold 

Les mer i våre produktblader