Analysetjenster >> Forurenset Miljø >> Materialer og Produkter

Miljøgifter i Materialer og Produkter

Sidebar Image

Det er et stort fokus på produktsikkerhet både nasjonalt og internasjonalt. Mange av de produktene vi omgir oss med i dagliglivet bidrar til utslipp av helse- og miljøfarlige stoffer. Dette kan skje når produktene blir laget, når vi bruker dem eller når de havner i avfallet. Jo mer vi bruker av produkter som inneholder farlige stoffer, jo større mengder kommer ut i miljøet.

Eurofins utfører en rekke tester av produkter og materialer. Dette gjelder forbrukerartikler, materialer og industrielle produkter. Tester og rådgivning utføres av vårt søsterselskap Eurofins Product Testing A/S i Danmark, men vi setter dere gjerne i kontakt med rett fagperson. Se vår internasjonale hjemmeside for detaljer om hva slags tester vi kan gjøre og i hvilke produkter.

Eksempler på type produkter og tester Eurofins utfører er: 

  • Produktkarakterisering
  • Innhold av miljøgifter(bl.a. RoHS)
  • Bygningsmaterialer
  • Produkter som avgir lukt
  • Produkter med trykksverte
  • Leketøy 
  • Miljømerking
  • PCB i fugemasse, lysarmaturer, betong, plast m.m
  • CE-merking av leketøy
  • Avdamping av kjemiske stoffer og lukt