Våre tjenester >> Analysetjenster >> Mugg, Sopp og Innemiljø

Mugg, Sopp og Innemiljø

Sidebar Image

Vi tilbringer en svært stor del av vår tid innendørs, og kvaliteten på innemiljøet er en viktig faktor for god helse og trivsel. Innemiljø omfatter mange faktorer, der luftkvalitet er én. Eurofins har over 30 års erfaring med analyse av innemiljøprøver, og har testet over en halv million prøver i løpet av denne tiden. Denne erfaringen bruker vi hver dag til å analysere prøver og tolke analyseresultater, alt for å fremme et bedre innemiljø. 

Fukt og muggsopp 

En stor kilde til opplevde inneklimaproblemer er fuktskader og vekst av muggsopp og bakterier i bygningsmaterialer. Folkehelseinstituttets inneklimaveileder sier at fukt og mikrobiell vekst ikke skal forekomme – dette er også Eurofins sitt utgangspunkt ved analyse og vurdering av resultater. Vi har en bred portefølje av mikrobiologiske analyser, som kan brukes på alle vanlige materialtyper i bolig. Mistenker du at en fuktskade har gitt uønsket vekst kan vi hjelpe deg med å dokumentere dette. 

Skadekontroll – vår vanligste analyse. Vi forbehandler prøven slik at vi kan telle antall muggsopp og bakterier i prøven. Dette sammenligner vi så med hva vi forventer å finne i nye, uskadede materialer. Et avvik fra normalen indikerer unormal vekst, og at fukt har forekommet. 

Basisanalyse – en kombinasjon av Skadekontroll og en enkel artsbestemmelse. I tillegg til en Skadekontroll og vurdering av antallet, gjøres en enkel dyrkning for å artsbestemme de mikroorganismer som kan forekomme. Vi har fokus på kjente luktprodusenter og typiske arter man vet kan vokse i bygningsmaterialer. 

Basisanalyse Pluss – inneholder alt i Basisanalyse, men også en dyrkningsanalyse der vi bestemmer hvor mange muggsopp og bakterier som er levedyktige. Andel levende muggsopp og bakterier i forhold til totalantallet kan gi informasjon om skaden er pågående (høy andel levende) eller eldre (lav andel levende). 

Aldersbestemmelse – kan gjøres i tillegg til Basisanalyse Pluss. Her bruker vi vår kunnskap om muggsopp og bakteriers vekst- og dødsrate ved ulike temperaturer sammen med resultatene for totalantall og antall levende. Basert på dette kan vi angi sannsynlige aldre av skader, rapportert ved ulike temperaturintervall.  

Lukt og kjemiske emisjoner 

Ofte kan et inneklimaproblem ikke være knyttet til et åpenbart problem, som dårlig ventilasjon, synlig fuktskade eller åpenbar mikrobiell vekst. I slike tilfeller kan symptomene gjerne vært lukt og ubehag. I disse tilfelle har Eurofins en lang rekke luftanalyser som kan brukes som indikatorer på ulike bygningsrelaterte problemer. Målingene tar utgangspunkt i å samle opp og bestemme hvilke kjemiske molekyler som finnes i luften, for å så se etter mulige avvik. Dette har vi lang erfaring med, og vi har ulike tester laget for ulike formål. 

MVOC - Fuktskadeindikatorer – Vi ser etter kjemiske forbindelser som kan stamme fra fuktskader. Da mange kjemiske molekyler lett kan bevege seg fra innebygde konstruksjonsdeler til romsluften Avvik i denne analysen kan tyde på at man har en fuktskade et sted, som bør undersøkes nærmere. 

VOC – Lukt og emisjonser - Er bred screening av mulige kjemiske emisjoner. Analysen er svært bred, og man ser på den overordnede profilen i luften, og forsøker å finne årsaksforklaring for eventuelle avvik. Analysen er egnet dersom man har et luktproblem man ikke klarer å finne en god forklaring på. 

Les mer om Inneklimasjekken – ScreenAir Indoor 

Les mer om vårt kursprogram om inneklima