Våre tjenester >> Analysetjenster >> Radon

Radon

Sidebar Image

Eksponering for radongass er identifisert av Verdens Helseorganisasjon som den nest største risikofaktoren for lungekreft, og den norske berggrunnen gir risiko for høye radonkonsentrasjoner i norske boliger. Lovgivningen i Norge med hensyn på måling av radongass er derfor en av verdens strengeste. Eurofins Radonlab tilbyr pålitelige radonmålinger, undersøkelser, måleinstrumenter og kalibrering av disse, samt kurs og opplæring innen radonfeltet. Vi har høy kompetanse og lang erfaring innen dette området, noe som reflekteres i et tett samarbeid med norske kommuner og institusjoner.

Eurofins Radonlab foretar alle typer radonmålinger i luft, vann og jord. Våre rådgivere gir veileding og foretar radonkartlegging i alle typer bygg, fjellanlegg, tomter og brønner. I bygg med forhøyede radonnivåer foretar Eurofins Radonlabs rådgivere undersøkelser og prosjektering av egnede tiltak, samt forebyggende tiltak i nybygg.

Les mer om våre produkter og tjenester her.

Besøk vår nettbutikk for radonanalyser

Sporfilm

Rimelig langtidsmåling av radon i boliger og arbeidsplasser

Leie digital radonmåler

Bredt tilbud av digitale radonmålere for bruk over lang tid

Radon i vann

Radonmåling av drikkevann fra borebrønner

Mer informasjon    Bestill Mer informasjon    Bestill Mer informasjon    Bestill

 

Besøksadresse
Gaustadalléen 23D
N-0373 Oslo

>>VEIBESKRIVELSE<<

Postadresse
Postboks 24, Blindern
N-0313 Oslo

Åpningstider
Mandag-fredag, 08:00-16:00

Kontakt oss
+47 21 96 03 50
post@radonlab.no

Daglig leder 
Aleksandar Birovljev
+47 913 44 306
Aleksandar@radonlab.no