Våre tjenester >> Analysetjenster >> Vann

Vann

Sidebar Image

Et sunt og godt vannmiljø er en forutsetning for god livskvalitet, og drikkevann regnes som vårt viktigste næringsmiddel. Eurofins analyserer alle typer vann for både kvalitet og miljøstatus. Typiske bruksområder for våre analyser er kontroll av drikkevann fra private og offentlige vannverk, prosess- og avløpsvann fra industri, samt overvåkning av naturlige vannforekomster. Nedenfor finner du typiske problemstillinger og prøvetyper vi håndterer.