Analysetjenster >> Vann >> Badevann

Badevann

Sidebar Image

Bassengvann

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu spesifiserer at det ved basseng skal tas analyser av vannkvalitet med tilstrekkelig intervall for å holde oversikt over vannets kvalitet, samt for å sikre gode hygieniske forhold ved bassenget. Vannet skal være klart, uten farge og innby til bading. Bunnen skal kunne sees tydelig i alle deler av bassenget.

Les mer i vårt produktdatablad.

Friluftsbad

Vannkvalitetsnormer for friluftsbad setter krav til kontroll av vannkvalitet. Prøvetaking bør begynne minst 14 dager før badesesongen starter. Selve kontrollen er stikkprøver som er viktig å ta ut på best mulig måte slik at prøvene blir realistisk i forhold til det vannet folk bader i. Eurofins kan tilby analyser satt opp etter kravene i forskriften. Eurofins tilbyr også analyser etter EUs Badevannsdirektiv selv om dette enda ikke er formelt innført i Norge.

Les mer i vårt produktdatablad.

Prøvetakingsbevis basseng- og badevann

 Prøvetakingsbeviset viser at en har en fast prøveplan med tilstrekkelige analyser og prøvetakingspunkter. Bekreftelsen er laget for å henge i resepsjonen eller ved inngangen til badeanlegget. Publikum vil da se at vannkvaliteten jevnlig sjekkes og at anlegget har kontroll på vannet.   Prøvetakingsbevis kan leveres i A4-format til innramming eller laminering, klikk her for et eksempel,  eller som et klistremerke, som enkelt kan plasseres godt synlig i inngangspartiet. Beviset må oppdateres hvert år.

Klikk her for å bestille fast prøvetaking og for å søke om prøvetakingsbevis.