Vann >> Drikkevann >> Drikkevann Offshore

Analyse av drikkevann ombord på offshoreanlegg

Sidebar Image

Vannrapport 128 (5. utgave 2017) fra Folkehelseinstituttet: "Nok, godt og sikkert drikkevann offshore" er en veileder i utforming og drift av drikkevannsanlegg på offshoreinnretninger. I kapittel 4 har Folkehelseinstituttet kommet med anbefalinger og krav på hvilke analyseparametere som må analyse. 

Eurofins har laget standardpakker som etterkommer kravet i Vannrapport 128:

  • Kvalitetskontroll ved bunkring av vann
  • Enkel månedlig rutinekontroll
  • Utvidet rutinekontroll 

Eurofins har inngått samarbeid med Ambio Ingeniørtjenester AS tilknyttet drikkevann fra båter og installasjoner.
Ambio har lang erfaring innen dette området og sammen kan vi tilby en komplett pakke med: 

  • Prøvetaking (Kristiansand, Stavanger, Bergen)
  • Alle typer analyser av drikkevann (utføres av Eurofins)
  • Logistikk av prøver (inn- og utland)
  • Vurdering av resultatene med forslag til korrigerende tiltak
  • Rådgivning og oppfølging
  • Utarbeidelse av dokumentasjon (Risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplaner, drikkevannsmanualer og driftsprosedyrer)
  • Kurs

I tillegg til drikkevann håndteres diesel- og oljeprøver.

For forespørsler kontakt Ambio på:

Telefon: 51 44 64 00

E-post: water@ambio.no

Ambio Ingeniørtjenester AS