Analysetjenster >> Vann >> Legionella

Legionella

Sidebar Image

Legionellasmitte er en aktuell problemstilling også i Norge til tross for at klimaet tilsier dårlige vilkår for bakterien enn lenger syd. Ansvaret for vedlikehold og kontroll av anlegg, som potensielt kan forårsake legionellautbrudd, ligger utelukkende på eier av anlegget. Eurofins bistår bedrifter som trenger analyser til kontroll av sitt VVS-anlegg, eller konsulentselskaper som har ansvaret for vedlikehold av andres VVS-anlegg. Vi kan tilby veiledning og analyse av prøver. 

Les mer i vårt produktdatablad

Les mer om vårt kursprogram om Legionella her