Analysetjenster >> Vann >> Parasitter

Parasitter i vann

Sidebar Image

Giardia og Cryptosporidium er encellede parasitter som kan finnes i overflatevann. Dette er en vanlig drikkevannskilde i Norge. Eurofins tilbyr analyser av disse parasittene.

Les mer i vårt produktdatablad