Våre tjenester >> Digitale kundeløsninger >> Prøvetakingsplaner med Eurofins OSO

Prøvetakingsplaner med Eurofins Off Site Operations - OSO

Sidebar Image

Hva er OSO?

OSO er et Eurofinssystem utviklet for å gjøre prøvetagerens jobb i felt enklere. Systemet passer på at analyser tas fra rett prøvepunkt ved rett tidspunkt. Prøvemerkingen er forenklet ved hjelp av ferdigfylte merkelapper, likeså ordreseddelen.

Hvem er OSO for?

OSO passer for alle som har en prøveplan med faste prøvepunkter.

Hvordan fungerer OSO?

  • Eurofins oppretter prøveplan i OSO der det defineres hvilke prøver som skal tas, på hvilke prøvepunkter, på hvilket tidspunkt og analyseoppsett (hvilke analyser)

  • Etter at prøveplan er utarbeidet, sendes emballasje ut månedlig. Samtidig sendes det ut ferdig utfylte merkelapper for prøveflaskene. Hvert prøvepunkt er da satt opp med den analysepakken som er bestilt på prøveplan og som ligger i gjeldende avtale. All informasjon er lagret på strekkodene på de forskjellige merkelappene
  • Når prøvene blir levert på lab, blir strekkodene scannet. Vårt datasystem registrerer kundenavn, prøvepunkt, dato og hvilke analyser som skal utføres

Les mer om Prøvetagingsplaner med Eurofins OSO eller kontakt våre kundeveiledere for mer informasjon