Våre tjenester >> Digitale kundeløsninger >> Tilstandsklasser i Forurenset grunn

Tilstandsklasser i Forurenset grunn

Sidebar Image

Tilstandsklasser for forurenset grunn (TA-2553) er et hjelpemiddel opprinnelig utarbeidet av Statens forurensningstilsyn (SFT), nå Miljødirektoratet. Veilederen er et verktøy for forurensningsmyndighetene i behandling og vurdering av helserisiko i saker med forurenset grunn. Klassene er i tillegg til hjelp for tiltakshavere, grunneiere, konsulenter og andre som arbeider med slike problemstillinger. Veilederen har som mål å gjøre det enklere å fatte beslutninger i disse sakene. Veilederen finner du her.

Eurofins kan tilby deg med rask og enkel klassifisering av dine analyseresultater i henhold til TA 2553*. Løsningen er kostnadsfri i bruk, og gir deg en automatisert fremstilling av data, for videre vurdering og bearbeiding. Gjør bare følgende:

  1. Registrer din e-post hos oss, ved å kontakte vårt kundesenter. Be samtidig om at analyseresultatene dine kommer på Excelformat sammen med ordinær pdf-rapport, om du ikke får det i dag.
  2. Når du mottar rapport fra oss, får du en pdf-fil og en Excelfil.
  3. Videresend denne e-posten til eurofins@tilstandsklasser.no. Dette kan også gjøres fra mobiltelefonen din. Første gang du sender en e-post til denne adressen vil du motta en e-post med vilkår for bruk.
  4. I løpet av ett minutt får du en e-post tilbake, der dine prøver er klassifisert. I tillegg får du et nytt vedlegg i Excelformat, med detaljer og fargekoder.

Ønsker du å teste løsningen? Last ned denne testfilen og inkluder den som vedlegg i en e-post til eurofins@tilstandsklasser.no. Merk at du må registrere din e-post hos oss ved å kontakte vårt kundesenter.

 

 

 

 

 

 

* Løsningen tilbys i samarbeid med tredjepart – Colorize This AS.