Våre tjenester >> Vann >> Parasitter

Parasitter i vann

Sidebar Image

Giardia og Cryptosporidium er encellede parasitter som kan finnes i overflatevann. Dette er en vanlig drikkevannskilde i Norge. Eurofins tilbyr analyser av disse parasittene.

Les mer i vårt produktdatablad

Ta kontakt med våre kundeveiledere for å få mer informasjon

Helene Lillethun Botnevik
Kundeveileder Drikkevann
+47 945 04 220