Eurofins Norge >> Food & Feed Testing >> Bestill utstyr og emballasje

Bestill emballasje

Sidebar Image

For å sikre kvaliteten på våre analyser, tilbyr Eurofins prøvetakingsutstyr og transportemballasje som hindrer at prøvene blir utsatt for ugunstig påvirkning ved transport. Eurofins har en velfungerende logistikkavdeling som håndterer en stor mengde emballasje hver dag. 

Vi sender emballasje i henhold til fast oppsatt prøveplan eller ved bestilling på e-post etter behov. 

Bestillingsskjema for prøvetakingsutstyr og transportemballasje