Food & Feed Testing >> Våre tjenester >> Food Consulting

Food Consulting

Sidebar Image

Eurofins har egen avdeling for Food Consulting. Avdelingen tilbyr ekspertiserådgivning innen mattrygghet, mikrobiologi og kjemi. For våre kunder innebærer det faglig rådgivning gjennom hele verdikjeden. Vi bistår små og store virksomheter med faglig sparring og kompetanseheving.

Av tjenester vi tilbyr, kan vi nevne:

  • Utarbeidelse av prøveplaner ved hjelp av risikobasert prøvetaking
  • Matkontaktmaterialer - gjennomgang og vurdering av samsvarserklæringer, innhenting av relevant informasjon og migrasjonsanalyser
  • Kurs - modulkurs og åpne kurs
  • Rådgivning innen mattrygghet, hygiene og regelverkstolkning

Eurofins tilbyr også generell rådgivning innen områdene mikrobiologi, kjemi og sensorikk. Har du spørsmål om valg av analyser i forbindelse med rutinekontroll eller andre prosjekter, oppsett av prøvetakingsplaner eller veiledning ifb. analyseresultater, har vi dyktige fagpersoner som kan hjelpe deg. 

Rådgivning - Mikrobiologi, kjemi og sensorikk

Vi har lang erfaring innen fagområdene mikrobiologi, kjemi og sensorikk. Vi kan hjelpe våre kunder med rådgivning fra prøveuttak til valg av analyser og vurdering av analyseresultater. Vi har lang erfaring innen håndtering av beredskapssituasjoner og kan hjelpe din bedrift med vurdering av resultater og tiltak i slike situasjoner.

Rådgivning - Renhold og hygiene

En av forutsetningene for et tilfredsstillende renhold er at renholdet utføres planmessig og etter faste gode rutiner. Eurofins bistår bedrifter med utarbeidelse av renholds- og prøvetakingsplaner. Vi kan også bidra med implementering og oppfølging av planene. Vi tilbyr dyrking/avlesning av renholdskontroller samt hjelp til vurdering av resultater, oppfølging av avvik og behandling av resultater over tid.  

Kurs og arrangementer

Eurofins arrangerer kurs spesialtilpasset våre kunders ønsker og behov. Følg med på våre kurssider for kommende kurs og arrangementer

Samarbeidspartnere

Ta kontakt for mer informasjon 

Birgitte Flatval
Food Safety Consultant
+47 930 64 133
BirgitteFlatval@eurofins.no